Kompaktor

3850.00 EUR

Šírka záberu: 7m.
Solidný technický stav.