Strip Hawk Easy

          Strip Hawk je vysoko účinný stroj, ktorý spája do jednej unikátnej fázy - orbu, klčovanie, hnojenie a valcovanie. Strip Hawk vytvára rovnomerné pásy od 45 do 75 cm navzájom s priemernou rýchlosťou 10 km / h. Každý prvok váži približne 250 kg a má požiadavky na výkon od 15 do 25 hp.

            Vďaka technológii Strip Hawk Easy je zjednodušený strojový park. Tým pádom sú redukováné náklady na údržbu a PHM. Odhaduje sa úspora 30% pracovného času v porovnaní s tradičným procesom. Ušetrený čas umožňuje optimalizovať dynamiku podnikania. Strip Hawk v priemere znižuje náklady na pohonné hmoty o 60-70% a umožňuje znížiť celkové náklady výroby približne o 40%. Tým pádom celá technológia chrání pôdu a životné prostredie.

 


Štruktúra stroja:

  1. Dvojité otváracie disky
  2. Disk na zrezanie rastlinných zvyškov
  3. Hviezdové disky – vyšistenie pásov od rastlinných zvyškov
  4. Hľbkový podrývačný nôž s dávkovačom umelého hnojiva
  5. Zahrňovacie disky
  6. Prítlačné alebo zrovnávacie valce
 
 

 Dalšie možnosti existují pri výbere prítlačných alebo zrovnávacích valcov:


       
Cambridge Valec Ťažký drobiací valec Hrudorez valec  Prítlačné kolo  Reťazový drobiací valec 
  

GalériaVideá