Technológia pásového obrábania

foldmunkalasrajzSK.png

           Primárnym cieľom poľnohospodárstva je naďalej zaručovať dodávania potravín. Aby sme to dosiahli, je potrebné počítať s primeranou plochou pestovania, chrániť plodnosť pôdy a zdravú životnú úroveň. Výzvou budúcnosti je "ochrana poľnohospodárstva", integrovaný systém medzi pôdou, vodou, výživnými látkami a biologickými zdrojmi. V kombinácii s efektívnym riadením spoločnosti. Cieľom je zachovať a zlepšiť kvalitu poľnohospodárskej pôdy, zabezpečiť efektívnym a trvanlivým spôsobom produkciu potravín a ochranu životného prostredia.

           Technológia pásového obrábania až po všetky opísané účely zahŕňa aj ošetrovanie a hnojenie v pásmach oblasti výsevom pred sadením semien. Obrábaný pás je od 20 cm do 25 cm široký a od 8 cm do 30 cm hlboký. Pôda medzi pruhmi nie je spracovaná, pretože je pokrytá zvyškami plodín. Technológia pásového obrábania nepochybne prináša výhody pre štruktúru pôdy a podporuje ideálne podmienky, ktoré umožnia, aby semeno vyklíčilo s najlepšími podmienkami vlhkosti, teploty a pórovitosti. Táto technológia kombinuje bezpečnosť tradičného procesu s rýchlosťou výsevu, získanie tradičných plodín so zníženými výrobnými nákladmi.

technolSK.png            diagramokSK.png

 

 

Obrázky o pôdy obrábané s pásovou technológiou(viac obrázok):

 IMG_3998.JPG20160621_163309.JPGIMG_3707.JPGIMG_3997.JPG